Hướng dẫn cày tiền VIP 1 – Auto VLTKM Pro 5.x

Hướng dẫn cày tiền VIP 1 – Auto VLTKM Pro 5.xAuto VLTKM Pro 5.x

1. Hướng dẫn các tính năng CƠ BẢN

– Luyện công: chế độ quanh điểm
+ Chọn map
+ Đặt tọa độ
– Triệu hồi
– Tổ đội
– Bật tắt đi hoạt động
– Mất kết nối
+ Rớt mạng
+ 10 phút trong thành
– Tiện ích khác

2. Hướng dẫn các tính năng NÂNG CAO

– Luyện công: chế độ đánh theo danh sách tọa đội
+ Dùng khi train tầng lăng
+ Dùng khi chơi acc chủ pt và muốn train nhiều bãi
– Luyện công: chế độ theo sau chủ pt
+ Dùng khi muốn theo sau acc chủ pt của người khác (trên máy khác)
– Tổ đội nâng cao
– Điều chỉnh hoạt động nâng cao
– Hoạt động phó bản
– Auto Login
– Tự đăng nhập lại khi đăng nhập trên thiết bị khác
– Gửi SMS thông báo
– Tính năng đặt lịch hoạt động
– Các tùy chỉnh nâng cao khác

3. Hướng dẫn sử dụng tính năng VIP 1

– Mua đồ
– Bán đồ
– Cày năng động
– Cày năng động thủ công
– Cày lợi tức
– Cày acc clone

4. Hướng dẫn sử dụng tính năng VIP 2
– Cách tạo script cơ bản
– Cách kết hợp script và VIP 2

Trang chủ:
Mua auto::
Hỗ trợ:

Nguồn: https://webtruyenfull.com

Xem thêm bài viết khác: https://webtruyenfull.com/game/

Related Post

2 Comments

  1. auto mua như thế nào, có đảm bảo bảo mật ko mất tài khoảng ko khi mà ghi cả ID và mk của tài khoảng

  2. tải auto về kiểu gì a

Leave a Reply